Utbildningsprogram för lärare & elever.

Ett utbildningsprogram i social kompetens för lärare och elever i grundskolan.


Vi lär idag våra barn att bl.a. gå, cykla, läsa och skriva, men vi missar lärdomen om att förstå hur vi hanterar känslor, tankar, bemötande och att visa respekt.

Det vi vet är att det skaknas kunskaper och verktyg för både lärare och elever i skolan, för att kunna hantera vardagens upplevelser, situationer och problem som uppstår i livet som exempelvis psykiskohälsa, mobbning, näthat.


Life Leading erbjuder detta utbildningsprogram i social kompetens för lärare och elever i framförallt grundskolan.


Denna Utbildning genomförs parallellt med den dagliga skolundervisningen.

Den finns i både generell utbildning och  inviduell anpassning efter behov.

Utbildningen sker i två steg och sträcker sig över ca 3 månader, beroende på på de inviduella behoven som kan ses efter vår analys.


Steg 1.

  • Lärarna utbildas för att i sin tur utbilda eleverna.
  • Utbildning för lärarna i ca 8 timmar, vilket omfattar en utbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (acceptance and commitment teraphy) och Mindfulness (medveten närvaro).
  • Introduktionsföreläsning, teknik vägledda övningar, loggbok.
  • Utbildningen ligger till grunden för steg 2.


Steg 2.

  • Lärarna utbildar eleverna parallellt med skolundervisningen i 8 veckor.
  • Teknik vägledda övningar
  • Miniföreläsningar 
  • Loggbok
  • Lärare och elever genomför övningarna tillsammans
  • AnalysSteg 3

Lärarna och eleverna jobbar tillsammans vidare med att upprätthålla kompetensen efter steg 2, i en kontinuerlig process i ordinarie skolverksamhet.

Om man anser eller önskar mer individuell hjälp efter behovsanalysen från steg 2, så hjälper vi på Life Leading till med detta.Denna utbildning har gått som ett pilot projekt på en skola med mycket bra resultat hos både lärare och elever.OBS!

Det som är viktigt att tänka på är att detta är färskvara och att det behövs ständigt arbetas med för att kunna vidmakthållas


Vill du veta mer, så hör av dig till mig så berättar jag gärna .